Fika och Städlista 2017-2018                                                

OBS! under din vecka (veckan innan fikat) ansvarar du även för städningen av stallarna

April   2017  
9      
16      
23      
30      
Maj   2017  
7Sön Bo Worrsjö Tomas  0706012164 2 års
13 Axelsson Cristina 0733259174  
20 Berglund Tommy 0731818900 2 års
27 Bergström Karl Erik 0720686888  
Juni   2017  
3 Sk Bertilsson Gunnar  0705340898 2 års
11 Sön Eriksson Sören 0703611743 2 års
17 Holmgren Linda 0703072233  
24 Johansson Ralf  0703457651  
Juli   2017  
1 Johansson Ronald 0705593979  
8 Jonnson Gösta   0703292688 2 års
15 Karlsson Sofie 0703363903  
22 Karlsson Krister  0706619940 2 års
29 Lindberg Rickhard 0703466607  
Augusti   2017  
5 Lindberg Robert  0706485538 2 års
12 Lindkvist AnnaLena  0706779642  
20 Sön Lindström Ove  0703619594 2 årsfinal
26 Lundgren Weronika 0702594334  
September 2017  
2 Lundman Kjell  0730834062  
9 Marklund Lars  0705565479  
16 Nilsson Roger 0705849020  
23 Nordström Peter  0706168375  
30 Nyström Carl-Eric 0703208020  
Oktober   2017  
7 Nyström Nils 0706388002  
14 Renström Camilla 0703561707  
21 Sandlund Josefin  070314 77 71  
28 Strömbäck Ulf 0705114137  
       
November 2017  
4 Sundstöm Peter 0705193993  
11 Westerberg Nils  0706872964  
18 Vestlund Malin  0705797534  
25 Vikslund Maria 0761300033  
December 2017  
2 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
9 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
16 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
23 Jul    
30 Nyår    
Januari   2018  
6 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
13 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
20 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
27 Uppehåll (endast städ och tillsyn) Styrelsen   
Februari   2018  
3 Wiksten Ronny 0703530213  
10 Wikström Lars  0705408874  
17 Worrsjö Irene 0703809062  
24 Worrsjö Tomas  0706012164  
Mars   2018  
3 Axelsson Cristina 0733259174  
10 Berglund Tommy 0731818900  
17 Bergström Karl Erik 0720686888  
24 Bertilsson Gunnar  0705340898  
31 Eriksson Sören 0703611743  
April   2018  
7 Holmgren Linda 0703072233  
14 Johansson Ralf  0703457651  
21 Johansson Ronald 0705593979  
28 Jonnson Gösta   0703292688  
       
Maj   2018  
5 Karlsson Sofie 073363903  
12 Karlsson Krister  0706619940  
19 Lindberg Rickhard 0703466607  
26 Lindberg Robert  0706485538  
Juni   2018  
2 Lindkvist AnnaLena  0706779642  
9 Lindström Ove  0703619594  
16 Lundgren Weronika 0702594334  
23 Lundman Kjell  0730834062  
30 Marklund Lars  0705565479  

      Som försäljare tar ni med eget fika. Klubben håller med kaffe och korv.

           Under denna vecka ansvarar man även för städning av stallarna.                        

                     Nyckel och kassa tillhandahålles av startpersonalen.