2-årings Serien för VBL & KBL

Sedan starten 2003 av IVAB´s 2-års serie så har deltagande hästar sprungit in över imponerande  35 milj kr

Hästar genom tiden     Pristagare 2010     Pristagare 2011

IVAB´s 2-års serie 2003     IVAB´s 2-års serie 2004    IVAB´s 2-års serie 2005

IVAB´s 2-års serie 2006     IVAB´s 2-års serie 2007    IVAB´s 2-års serie 2008

IVAB´s 2-års serie 2009     IVAB´s 2-års serie 2010    IVAB´s 2-års serie 2011    

IVAB´s 2-års serie 2012     IVAB´s 2-års serie 2013    IVAB´s 2-års serie 2014     

IVAB´s 2-års serie 2015     IVAB´s 2-års serie 2016    IVAB´s 2-års serie 2017     

IVAB´s 2-års serie 2018     IVAB´s 2-års serie 2019 

 

Välkomna till IVAB’s tvååringsserie

Nya regler för 2-årsserien i fet stil

*Häst närmast idealtid erhåller 20 poäng i serien

*övriga 10 poäng,

*Bonuspoäng till häst/ekipage som är inom + 2 sek från loppets maxtid.

*Bonuspoäng i fallande skala = 8, 6, 4, 2, 1 etc

*häst som galopperar eller går passgång sista 100 m =0p (samma regler som ST)
*underskridande av max utsatt km.tid blir utan poäng. De 10 ekipage som samlat på sig flest poäng i serien deltar i finalen (förutsatt att häst/ekipage har startat i minst 3 lopp, final uteblir om ej minst 4 hästar kvalificerat sig till final), skulle flera hästar hamna på samma poäng till finalen gäller förtur för dom som fått fler 20-poängare, sedan deltagit flest antal ggr.Allmän info:

Ingen föranmälan för deltagande krävs
Anmälan görs uppe i fiket som är beläget ovanför det bortre stallet (”gamla stallet”).
Kostnad 50:-/häst/gång Första stallet när man kommer in på travbanan är i första hand till för 2-åringar (15 platser) Finns totalt 27 utselningsplatser inomhus & 16 uteplatser med vägg .Två boxar finns att tillgå i ”gamla stallet”Vi har ett vinterfik uppe på gamla stallet och sommarfik mittemot mål där vi säljer kaffe, fika, dricka och korv till en human peng.2-åringarna startar som dom två första loppen för dagen, sedan kommer resterande.Om man vill deltaga i vanligt provlopp gäller samma för anmälan som ovan.
Kostnaden för deltagande i provlopp är 80:-

 
Möjlighet finns att erlägga nyttjandeavgift som fn är 1500:-, då har man fritt nyttjande av anläggningen och betalar endast 20:- för att deltaga i provlopp.Frågor rörande serien?
Kontakta Gunnar Bertilsson  tel: 070-534 08 98      
Mail: gunnar.bertilsson@telia.com

 

Trailer till IVAB´s 2 års serie 2014 

Trailer till 2-års Serien 2015

 

               Datum till 2-års Serien 2019         Priser 2-års serien 2019

                       VBL                        KBL

Datum   Km-tid     Löptid     Km-tid     Löptid  
 4/5 1.50 3.00,4 2.40 4.22,4
 18/5 1.48 2.57,1 2.38 4.19,1
 1/6 1.45 2.52,2 2.30 4.06,0
 29/6  1.42 2.47,3 2.25 3.57,8
 20/7    1.35 2.35,8 2.15 3.41,4
 3/8   1.32 2.30,9 2.05 3.25,0
 17/8    1.30 2.27,6 2.00 3.16,8
 31/8 1.30 2.27,6 2.00 3.16,8